Sistema de funcionament.
  • Reunió personal de Coaching, definició de la situació actual.
  • Bateria de tests físics.
  • Qüestionari de condició física personal.
  • Informe de resultats plantejament d'objectius.
  • Entrenament + coaching: realització d’un coaching totalment individualitzat, alhora que es realitzen les diferents sessions de entrenament físic. Es busca utilitzar l’entrenament com una eina d'autoconeixement i com una eina de canvi personal.
  • Reunions personals de coaching fora de l’entrenament físic.
  • Valoració i estudi de l’alimentació actual i determinació del nou programa nutricional.
  • Seguiment del programa nutricional.
  • Life Management: organització de tasques i horaris del dia a dia, per ajudar a racionalitzar i buscar la coherència i harmonia general.
  • Organització d’un plà de teràpies complementàries (massatge, acupuntura, reflexoteràpia, osteopatia...) que complementin la feina de coaching, preparació física, nutrició i organització del dia a dia, per aconseguir el màxim rendiment personal.

Aquest programa requereix un pressupost personalitzat, no dubteu en contactar-nos.


El resultat i el rendiment adequat s’obtenen amb la correcta integració i coordinació de les parts, i no tant per la maximització de cadascuna d’elles.
— David Pérez.