Salut i equilibri en la teva vida diària.

El programa Sportevo Life Performance es personalitza per adaptar-se a l’edat, les condicions físiques i la salut de cada persona. A més, es canvia cada 4 setmanes, es revisa setmanalment i, si cal, s’adapta diàriament.

Tret de casos puntuals, les sessions es fan a Sportevo. Entrenaràs pel teu compte, però nosaltres ens encarregarem que treguis el màxim rendiment a cada sessió i a cada exercici i serem al teu costat per assessorar-te i guiar-te en tot moment.


Components del programa.
  • Test mèdic de valoració de la condició física.
  • Test físic de valoració de la condició física. 
  • Anàlisi de les dades i redacció d’informe de resultats. 
  • Reunió personal post-test. Contingut i objectius. 
  • Assessorament d’ajudes ergogèniques i farmacològiques
  • Assessorament nutricional.
  • Visita mèdica de diagnòstic, en cas de lesió. 
  • Disseny del programa personal d’entrenament.
  • Direcció de les sessions.
  • Reajustament i seguiment setmanal del programa.

Se que haig de fer exercici, però quin exercici realment necessito?
— Miquel Amat